Finanční analytik a účetní

    Vedu účetnictví a daňovou evidenci

    Tvořím analýzy a modely na míru vašeho podnikání

    Připravuji manažerské reporty a statutární výkazy

Dobrý den, mé jméno je Václav Zoubek a jsem účetní a finanční analytik se zkušenostmi z controllingu a auditu. Nabízím služby finanční analýzy, tvorby reportingu a modelů, vytvoření statutárních a manažerských výkazů a vedení účetnictví a daňové evidence. Zaměřuji se na drobné a malé podnikatele a společnosti.

Finanční analýza

Připravím pro vás analýzu vašeho účetnictví na základě deníku a předvahy. Ukážu vaše silné a slabé stránky, rizika a příležitosti ke zlepšení.

Tvorba a nastavení reportů

Pro analýzu finanční pozice a sledování KPI vytvořím a nastavím reporting ve vašem podnikání. Sledovat a propojovat lze data z účetnictví a jiných softwarů i reportů, ať již prodejní informace z CRM, návštěvnost ze sledovacího SW nebo reporty od vašich zaměstnanců v Excelu. Uživatelem reportů může být jak management, tak například banka.

Tvorba finančních modelů

Pokud potřebujete pomoc s předpověďmi peněžních toků, výsledků, a nebo rozpočtů, můžu nabídnout konzultace a nebo přímo jejich vytvoření. Pro přípravy investičních projektů můžu vytvořit celý jejich investiční plán, který vám usnadní rozhodování, zda takový projekt přijmout.

Statutátní a manažerské výkazy

Pro účely závěrky vytvořím statutární výkazy podle českých účetních standardů, které následně můžete zveřejnit a dodat svým svým věřitelům a dodavatelům. Součástí je rozvaha, výsledovka, příloha i výkaz o peněžních tocích, vyžádáte-li si jej vy nebo legislativa. Pro účely řízení pro vás vytvořím výkazy v detailu, který umožní sledování výkonnosti a finanční pozice společnosti a plnění jejích plánů.

Vedení účetnictví

Pokud potřebujete vedení kompletního účetnictví, poskytuju služby pro mikropodniky Od zaúčtování přijatých faktur, vystavení faktur vydaných, vedení pohledávek a závazků, pokladen a bankovních výpisů a cestovních výkazů po majetek, oceňování vlastní práce a přeceňování položek v účetnictví.

Vedení daňové evidence

Pokud nepotřebujete vést účetnictví, ale přesto podnikáte, je potřeba buď evidovat vydané faktury nebo vést kompletní daňovou evidenci. Zařídím pro vás vše od vedení přijatých a vydaných plateb a dokladů po přípravu daňového přiznání.